דיווח על עובדי הוראה המועסקים בבתי"ס יסודי וחט"ב ושאינם עובדי משרד החינוך

דיווח על עובדי הוראה המועסקים בבתי"ס יסודי וחט"ב ושאינם עובדי משרד החינוך
תאריך עדכון אחרון: 18/03/2018
כמות צפיות: 676
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל עובדי הוראה
תאריך 18.3.18