דוד רצון

כלים דיגיטליים, משחוק, דרכי היבחנות מרחוק.
תאריך עדכון אחרון: 23/11/2020
כמות צפיות: 20

אני מאמין:

 התקופה האחרונה נתנה לנו הזדמנות להכיר פלטפורמה נוספת ומקסימה ללמידה.

ניסיון בהדרכת חדרי מורים: 

אורט "הנרי רונסון" אשקלון, אורט ערד.

מאפייני פריט
מחוז דרום
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
סוג חינוך רגיל
דוא"ל david.rat@ronson.ort.org.il
ישוב אשקלון
ממליצים קרן הייז, טל בלוג, רווית ששון שני
תואר אקדמי MA
עבודה בסביבת ענן Google Classroom