דוגמאות לבחינות בגרות חיצוניות במתכונת חדשה לתלמידי י"א תשע"ו

דוגמאות לבחינות בגרות חיצוניות במתכונת חדשה לתלמידי י"א תשע"ו
תאריך עדכון אחרון: 12/10/2015
כמות צפיות: 251
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מנכ"לית משרד החינוך והמזכירות הפדגוגית
תאריך 21.9.15