דגשים חינוכיים לקראת השבוע הלאומי לגלישה דגשים חינוכיים לקראת השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשע"ח (4-9.2.18) בטוחה ברשת תשע"ח (4-9.2.18)

דגשים חינוכיים לקראת השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשע"ח (4-9.2.18)
תאריך עדכון אחרון: 06/02/2018
כמות צפיות: 542
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל מדע וטכנולוגיה
תאריך 6.2.18