בראון דסברג

יישומים מגוונים בכלים פשוטים. הטמעה והפשטה לכל רמות הלימוד.
תאריך עדכון אחרון: 17/11/2020
כמות צפיות: 25

תיאור מלא:

במהלך קיץ תש"פ העברתי מודולות למידה מרחוק מטעם משרד החינוך במחוז ההתיישבותי

ניסיון בהדרכת חדרי מורים:

אולפנת אוריה, גוש עציון.

אני מאמין:

לכל תלמיד ולכל מורה יש רצון ללמוד, ויכולת ללמוד. צריך רק להפגיש את הלומד עם רצונותיו ויכולותיו, והוא יפרח. הדבר הזה נכון שבעתיים בלמידה מתוקשבת.

מאפייני פריט
מחוז התיישבותי
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
סוג חינוך רגיל
דוא"ל barondasberg@gmail.com
ישוב גוש עציון
ממליצים רגינה קפלן, רחל שפירא, רבקה שחור, יונת למברגר.
תואר אקדמי MA
עבודה בסביבת ענן Google Classroom