ביטחון בטיחות ושע"ח

האגף אחראי על בטחון ובטיחות בבתי ספר, גני ילדים וכלל מוסדות החינוך, וכן על הוראות לשעת חירום, טיוליםמשלחות לחו"ל והכשרות.

 

למידע בתחומי האחריות של האגף, היכנסו לפורטלים הבאים:
·       מנהלי מוסדות חינוך, רכזי ביטחון ובעלי תפקידים נוספים במוסד החינוך: פורטל מוסדות חינוך
·       קב"טים, מנהלי מחלקות חינוך ובעלי תפקידים נוספים ברשויות ובבעלויות חינוך: פורטל רשויות ובעלויות חינוך