בטיחות מעבדות במוסדות חינוך

חוברת הדרכה לממלאי תפקיד במוסד חינוכי.
תאריך עדכון אחרון: 12/05/2019
כמות צפיות: 433

 

חוברת הדרכה לממלאי תפקידים במוסדות חינוכיים בנושא בטיחות מעבדות בה ניתן למצוא דגשים לרכזי המדעים, אירועי בטיחות ומסקנות מלמדות מתוכם, רשימות בדיקה לבעלי תפקידים וסיווג קבוצות הסיכון של חומרים מסוכנים המצויים במעבדה.

מאפייני פריט
סוג תוכן סרטון
אוכלוסיית יעד מורים
נושאים בטיחות