איתור מוסדות חינוך המפעילים תכניות חינוכיות מצליחות בהכלת תלמידים

איתור מוסדות חינוך המפעילים תכניות חינוכיות מצליחות בהכלת תלמידים
תאריך עדכון אחרון: 18/10/2018
כמות צפיות: 821
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 18.10.18