אילנית רז

פדגוגיה מתוקשבת, למידה מרחוק, כלי גוגל וקלרסרום
תאריך עדכון אחרון: 28/10/2020
כמות צפיות: 17
מדריכת תקשוב באזור מנח"י במשך 8 שנים, רכזת תקשוב מזה 12 שנה, קידום תוכנית בתי ספר דיגיטלים ותוכנית התקשוב הלאומי בביה"ס היסודיים והעל-יסודיים. בעידן המאה ה-21, אני מאמינה שיש להתאים את שיטות ההוראה ודרכי הלמידה ללמידה המשרתת את מטרות הלומדים בימינו מפתחת את מיומנויות המאה ה-21. לצורך כך על המורה להכיר מגוון כלים מתוקשבים ודרכים פדגוגיות בכדי ללמד באמצעות פדגוגיה חדשנית. זאת בכדי להפוך את הלמיד לרלוונטית ומעניינת יותר ללומד בעידן התקשורת. :ניסיון בהדרכת חדרי מורים תיכון טדי קולק - ירושלים ממלכתי א' פסגת זאב מרכז תיכון דנמרק - ירושלים תיכון סליקסברג - ירושלים תיכון המסורתי - ירושלים
מאפייני פריט
מחוז מנח''י
שלב חינוך חטיבת ביניים
סוג חינוך רגיל
דוא"ל דוא"ל
ישוב ירושלים
ממליצים אתי רוזן
תואר אקדמי MA
עבודה בסביבת ענן Google Classroom, Moodle
ניסיון בתוכנות ניהול סמרטסקול