אופיר ביכלר

התמחות- גיאוגרפיה, גלישה בטוחה, מדעי המחשב, תושב"ע – ממלכתי וממ"ד, תנ"ך – ממלכתי וממ"ד ליסודי-חט"ב
תאריך עדכון אחרון: 29/04/2018
כמות צפיות: 340

ניסיון בהדרכת מורים: ניסיון בהדרכת מורים-סיני,רחובות, הראל ראש"צ, חב"ד בנים+בנות ק.מלאכי,ישורון ראש"צ, נועם בנות, רחובות. 
"אני מאמין"- המורה צריך להתקדם להנחיל לתלמידיו שטות הוראה הקרובות לליבם, לזמן ומניעים תלמידים ללמידה משמעותית וכן פותרים בעיות משמעת. 

מאפייני פריט
מחוז מרכז
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
סוג חינוך רגיל
דוא"ל bofir3@gmail.com
התמחות גיאוגרפיה, גלישה בטוחה, מדעי המחשב, תושב"ע – ממלכתי וממ"ד, תנ"ך – ממלכתי וממ"ד
ישוב רחובות
מודלים ומיומנויות הוראה למידה שיתופית, פיתוח שעורים מתוקשבים, אוריינות מחשב ומידע, כלים שיתופיים בגוגל, למידה משמעותית, טכנולוגיות למידה, פדגוגיה חדשנית
ממליצים אורית טאטי, אורנה דרום, מאיר אמויאל