אוסף אירועים לחשיבה - ניהול בטיחות בבית הספר

אירועים לדיון בחדר המורים בנושא בטיחות
תאריך עדכון אחרון: 26/05/2015
כמות צפיות: 520

אוסף אירועים המיועדים לחשיבה ודיון בקרב מורים בנושא ניהול בטיחות בבית הספר.

מאפייני פריט
סוג תוכן פעילות אינטראקטיבית/סימולציה
אוכלוסיית יעד מורים
נושאים ביטחון ובטיחות