לתשומת לבך - הפריט הוסר מפרסום באתר.

אוגדן מקצועי לרכז ביטחון, בטיחות ושע"ח

מידע מקצועי בתחומי הביטחון, הבטיחות ושע״ח בבית הספר
תאריך עדכון אחרון: 09/01/2017
כמות צפיות: 1337

פרק 1 - כללי
1.1 פתח דבר
1.2 רכז ביטחון, בטיחות ושעת חירום בית ספרי–תחומי אחריות ותפקידים
1.3 בניית תכנית עבודה שנתית הנגזרת מתכנית העבודה של קב״ט מוסדות חינוך רשותי
1.4 תכנית עבודה שנתית לרכז הביטחון והבטיחות
1.5 נוהל הדיווח

פרק 2 - ביטחון
2.1 מאבטח מוסד חינוך
2.2 נהלי הכניסה למוסד החינוכי
2.3 הנחיות ביטחון למוסד שאין בו מאבטח
2.4 בדיקת מרכיבי הביטחון בבית ספר
2.5 נוהל העסקת עובדים

פרק 3 - בטיחות
3.1 חשיבות הבטיחות במוסד החינוכי 
3.2 חלוקת האחריות בין הרשות (הבעלות) ובית הספר
3.3 ארגון הבטיחות לקראת פתיחת שנת לימודים
3.4 בדיקת מצב הבטיחות בבית הספר
3.5 בטיחות לפני ואחרי שעות הלימודים
3.6 בטיחות בהפסקה
3.7 ביטחון ובטיחות בהסעות תלמידים
3.8 שרותי עזרה ראשונה לתלמידים
3.9 בטיחות בשימוש בחומרי הדברה וניקיון
3.10 בדיקת מתקני ספורט וסלים
3.11 בדיקת מתקני מיזוג אויר
3.12 סככות צל בחצרות 
3.13 בטיחות עצים במוסדות חינוך
3.14 פעולות שיפוצים ובניה בשטח מוסדות חינוך
3.15 ריכוז בדיקות בטיחות במוסדות חינוך (גני ילדים, בתי ספר, פנימיות, כפרי נוער)
3.16 בטיחות בהסעות בפעילויות חוץ 70

פרק 4 - שעת חירום
4.1 תרגולי חירום במוסדות חינוך
4.2 התארגנות לקראת מצב חירום
4.3 בניית צוותי החירום
4.4 סדר הפעולות הכללי לתרחישים השונים
4.5 סדר הפעולות שעל המאבטח לבצע במצב חירום על פי הנחיות הקב״ט הרשותי
4.6 סדר הפעולות בזמן נסיעה באוטובוס/הסעת תלמידים
4.7 הפעלת מוסדות החינוך המיוחד במצבי חירום
4.8 שיטפונות חזקים ושלג כבד
4.9 סדר פעולות לשחרור תלמידים מהמוסד החינוכי הביתה במצבי חירום

פרק 5 - טיולים
5.1 כללי
5.2 אישור יציאה לטיול
5.3 מאבטח חמוש בטיול
5.4 מלווים רפואיים בטיול
5.5 תלמידים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד
5.6 דרישות כוחות הביטחון לאבטחה חמושה בחלוקה לפיקודים ולאזורים
5.7 טיולים בעיר ירושלים 
5.8 תכולת תיק מגיש עזרה ראשונה
5.9 בטיחות בטיולים
5.10 לטיול התכוננו
5.11 פרק הטיולים - בדיקה אחרונה בבית הספר לפני היציאה לדרך

דפי עזר

טלפונים בחירום