אגרת שר החינוך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט

אגרת שר החינוך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט
תאריך עדכון אחרון: 02/09/2018
כמות צפיות: 596
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים, גננות
שלב חינוך גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 2.9.18