אגרת למנהל אודות משוב אמצע שנתי למתמחים בהוראה

אגרת למנהל אודות משוב אמצע שנתי למתמחים בהוראה
תאריך עדכון אחרון: 02/01/2018
כמות צפיות: 622
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל עובדי הוראה
תאריך 2.1.18