אבי פרי

שילוב סביבת ענן גוגל בהוראה
תאריך עדכון אחרון: 17/11/2020
כמות צפיות: 18

תיאור מלא: 

משמש כרכז תקשוב בתיכון "גולדווטר" אילת. העברתי השתלמות בנושא בפסגה חולון.

ניסיון בהדרכת חדרי מורים:

 תיכון רבין אילת, תיכון גולדווטר אילת

אני מאמין: 

הטמעת כלים טכנולוגיים היא חלק אינטגרלי מתהליך ההוראה. מאמין כי יש להתאים את התהליך למאפיינים והצרכים  של כל מוסד וצוות הוראה.

מאפייני פריט
מחוז דרום
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
סוג חינוך רגיל
דוא"ל peryavi@gmail.com
ישוב אילת
ממליצים אפרת זקס - מנהלת תיכון גולדווטר אילת
תואר אקדמי MA
עבודה בסביבת ענן Google Classroom