RSS

מה חדש

חדש בקטלוג החינוכי - פברואר 2017 -יום שני 20 פברואר 2017
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
חדש! קטלוג "מנהל ומטה" -יום שלישי 10 מאי 2016
קטלוג ייעודי המרכז במקום אחד את המוצרים המנהליים הקשורים במערכות חינוך שונות. התכנים בקטלוג ניתנים לסינון באופן ידידותי למציאת תוכן רלוונטי בקלות וביעילות.
חדש בקטלוג - מורי מורים -יום שני 22 יוני 2015
מאגר מורים המתמחים בתחומי דעת שונים
קטגוריה חדשה בנושא וועדת חריגים
פורסמה קטגוריה חדשה בנושא ביטחון בטיחות ושעת חירום